تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

مراقبتهای پیش از بارداری

مراقبتهای پیش از بارداری

نظر به این که  وضعيت سلامت در جریان حاملگي به سلامت قبل از حاملگي بستگي دارد و بارداری هایي که بدون برنامه‌ریزی اتفاق مي‌افتند، در معرض خطراتي چون زایمان زودرس و وزن کم هنگام تولد قرار دارند، مراقبتهای پيش از بارداری باید به عنوان بخشي اساسي از مراقبتهای پره ناتال در نظر گرفته شوند و حداقل سه ماه قبل از اقدام به بارداری آغاز گردند.

دلایل ضرورت مراقبتهای پیش از بارداری:

انجام این مراقبت ها باعث کاهش وقوع بارداریهای ناخواسته به ميزان 50 % مي گردد  هم چنين در زنان مبتلا به بيماریهای مزمن و ژنتيکي، عوارض بارداری را کاهش ميدهد. مطالعات نشان داده اند که ارائه مراقبت های پيش از بارداری در زنان مبتلا به دیابت شيرین،  خطر وقوع آنوماليهای مادرزادی، زایمان زودرس و مرگ و مير نوزادی را به ترتيب به ميزان 75 ، 30 و 65 درصد کاهش ميدهد.

در زنان مبتلا به فنين کتونوری نيز انجام مراقبت های پيش از بارداری بروز ميکروسفالي را به 6 %، ناهنجاریهای عصبي را به 4 % و نقایص قلبي را به صفر ميرساند. در حالي که این آمار در زناني که مراقبت نشده اند به ترتيب 15 ، 14 و 16 درصد ميباشد.

برنامه‌های مراقبتهای پیش از بارداری:

برنامه جامع مراقبتهای پيش از بارداری، شامل ارزیابي خطر، انجام تست های غربالگری، کنترل بيماری های زمينه ای، داروهای مصرفي و عوامل خطر محیطي، ترویج شيوه های سالم زندگي، تجویز مکمل ها، واکسيناسيون درصورت لزوم، آموزش و مشاوره کليه زنان در سنين باروری و افزایش آمادگي برای حاملگي است. این برنامه ، باهدف شناسایي و تغيير عوامل خطر اجتماعي، رفتاری و بيوشيميایي تاثير گذار بر سلامت یك زن و بارداری او، موجب ارتقا سلامت زنان، نوزادان و خانواده های آنها ميگردد.

 

مراقبتهای پيش از بارداری، عبارت از مجموعه ای از مداخلات پيشگيرانه و یا درماني مي باشد و هدف آن شناسایي  مخاطرات زیست پزشکي، رفتاری و اجتماعي است کلا سلامت مادر یا پيامد بارداری را تهدید ميکند.

کلینیک سلامت مادران ایرانی به منظور کاهش خطرات احتمالی دوران بارداری کلیه مراقبتها و مشاوره های لازم قبل از بارداری را ارائه می نماید. اگر قصد بارداری دارید درنگ نکنید و اکنون با یکی از شماره های زیر یا واتساپ کلینیک تماس بگیرد یا درخواست خود را در فرم تماس با ما برای ما ارسال نمائید:

05136099358

09355729215

09105751608